Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie
serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. "KURS NA RODZINĘ”,

realizowanym przez Lidera – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego m.in. w partnerstwie 
z Powiatem Goleniowskim, który jest kontynuacją projektu - „Zintegrowane wsparcie dla rodzin 
i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”.