Drukuj

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie serdecznie zaprasza do udziału
w projekcie pn. " RODZINOM POMOCNA DŁOŃ”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.