Drukuj

„Młodzi kierowcy autobusów na start!” to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Realizatorem projektu jest Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski, a partnerem Centrum Szkolenia Igielski. Wsparciem zostanie objętych 140 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotnych. Grupą docelową projektu są osoby w wieku 20 lat 9 m-cy – 24 lata włącznie zamieszkujące obszar m.in. powiatu goleniowskiego. Kandydaci na szkolenia muszą posiadać prawo jazdy kat. B.