Drukuj

Zakończyliśmy warsztat „Zasady budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania”. Warsztat odbył się w dniu 24 października br. w łącznym wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Uczestnicy warsztatów - łącznie 10 osób, beneficjentów projektu systemowego „Z bezradności do aktywności”, mogli nauczyć się jak racjonalnie zaplanować swój budżet domowy.

Jak zarządzać domowym budżetem?

Tematyka zajęć była bardzo "na czasie", ponieważ dotyczyła szeroko pojętej edukacji finansowej rodzin, znajdujących się w nie najlepszej kondycji materialnej. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. jak konstruować rodzinny budżet, gdzie szukać oszczędności i w jaki sposób powiększać dochody. Zapoznali się z prostymi zasadami dotyczącymi praw konsumenta, racjonalnym pożyczaniem pieniędzy, zjawiskiem tzw. "pułapki kredytowej". Trener prowadzący zajęcia przekonywał odbiorców co do konieczności tworzenia w domowych budżetach funduszu na "nagłe wypadki". Projekt "Z bezradności do aktywności” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Marcin Płusa