Drukuj

dobry startWniosek o świadczenie może złożyć:

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

Kryterium dochodowe:

Wysokość świadczenia:

Świadczenie dobry start nie przysługuje: