2019 06 14 500Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie, informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ oraz dobry start 300+ na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019 r. Druki wniosków o świadczenie wychowawcze, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. oraz o świadczenie dobry start będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie pok. nr 7 oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 14, w godz. od 7.30 do 15.30 oraz do pobrania pod poniższymi linkami:

Osoby do kontaktu:
Pani Małgorzata Jakubiak – inspektor ds. świadczenia wychowawczego i dobry start, pokój nr 7, tel. 508 499 405.
Pani Agnieszka Walkarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 14, tel. 508 499 549.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Anna Kaliczyńska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie, ogłasza nabór uczestników do realizacji prac społecznie użytecznych w 2019 r.
Prace społecznie użyteczne realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Gminą Osina w okresie od 14.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Prace społecznie użyteczne to element integracji zawodowej mający służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Realizacja prac odbywa się w oparciu o art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).
Do udziału skierowanych zostanie 5 osób.
Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób:

  • bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • zamieszkałych na terenie Gminy Osina,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu gminy.
Czas pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne u Pracodawcy nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie dla danej osoby.