Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna również w formie dokumentu elektronicznego. Zachęcamy rodziny wielodzietne do wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny.

KDR w formie elektronicznej ma wiele zalet – przede wszystkim jest ona udostępniana posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wysłania zamówienia na Kartę. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny. Ponadto aplikacja umożliwiająca korzystanie z Karty w formie elektronicznej (mKDR) umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji.

Wnioskowanie od razu o obie formy Karty (tradycyjną i elektroniczną) wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przez 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019 r.

Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu znajduje się plik zawierający objaśnienia do wniosku, a także plik zawierający instrukcję wypełnienia załącznika wniosku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

Zachęcamy członków rodzin wielodzietnych do korzystania z możliwości złożenia wniosku o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Więcej informacji na ten temat możecie Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr .

2017 10 04 plakat