Nasiona 2015Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie ogłasza zapisy dla osób korzystających z pomocy społecznej na nasiona podstawowych warzyw ogrodniczych z przeznaczeniem na zagospodarowanie przydomowego ogródka

Osoby zainteresowane otrzymaniem dodatkowej pomocy w naturze, korzystające z pomocy OPS i jednocześnie spełniające podstawowe kryterium dochodowe w kwocie 456 zł/osobę - proszone są o wpisanie się na listę u swojego pracownika socjalnego z rejonu najpóźniej do dnia 31 marca 2015 roku.

Wigilia Węgorza
Przedświąteczny czas to okazja do spotkań przy opłatku i wigilijnym stole.

W dniu 19 grudnia 2014 roku w świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorza odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkańców, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.

W uroczystej wieczerzy wigilijnej udział wzięli także zaproszeni goście: Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo, Przewodniczący Rady Gminy Osina Andrzej Łuczak, Radni - Zdzisław Doszczeczko, Marcin Kusa i Piotr Golema oraz sołtys Ryszard Kubeczko.

Zebranych gości przywitał Krzysztof Szwedo, Wójt gminy, który życzył zebranym gościom radości i pogody ducha, stwierdzając, że my wszyscy jesteśmy jedną rodziną, że powinniśmy nawzajem o sobie pamiętać. Wyraził też przekonanie, że tradycja spotkań wigilijnych na pewno zostanie dobrze przyjęta przez mieszkańców i w przyszłości świetlica może nie pomieścić wszystkich gości.

Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne oraz spróbowali tradycyjnych potraw wigilijnych, a w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wprowadził uczestników koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Państwa Bogdanowicz z Nowogardu.

 W programie znalazły się również bożonarodzeniowe Jasełka w wykonaniu dzieci z Węgorzy. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy zaprezentowali się wspaniale. Otrzymali gromkie brawa. Goście byli wzruszeni, a w niejednym oku zakręciła się łza radości. Tego dnia nikt nie czuł się samotny.

Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Wszystkim którzy pomogli nam w przygotowaniu uroczystości serdecznie dziękujemy.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Marcin Płusa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie trafiła pierwsza dostawa żywności finansowana ze środków unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących realizowanego w Podprogramie 2014. Żywność wydawana była według ustalonej ilości tj. po 7,3 kg produktów żywnościowych na 1 osobę w rodzinie. Następna dostawa planowana jest w styczniu 2015r.

Całość pierwszej dostawy liczyła ponad 1,5 tony. Wśród asortymentu pozyskanych artykułów żywnościowych znajdowało się m.in. makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy oraz mleko.

Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD. Pomoc w ramach programu PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.: 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684 zł na osobę w rodzinie. Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały i intensywny.

kapital ludzki 65pxue prawe 65pxW dniu 21 listopada 2014 r. zakończył się egzaminem z wynikiem pozytywnym kurs Podstawy obsługi komputera. Szkolenie zorganizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W kursie uczestniczyło 10 beneficjentów, biorących udział w programie współfinansowanym przez Unię Europejską w wymiarze 40 godzin.

Program kursu obejmował obsługę edytora tekstu, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstu oraz możliwości wykorzystania Internetu w poszukiwaniu zatrudnienia oraz w działalności gospodarczej.

Celem kursu prowadzonego było przełamanie barier psychologicznych w użytkowaniu sprzętu komputerowego oraz przygotowanie uczestników do wykorzystywania sprzętu komputerowego w efektywnym poszukiwaniu pracy i ewentualnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotycząca terminów składania wniosków!

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r.  do 31 października 2015 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2014 r.

Ponadto informujemy, iż:

1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014 r.

2) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października brdo dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014 r.

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Ponadto informujemy, iż:

1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2014 r.

2) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015 r.

Wnioski przyjmowanew Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie w pokoju nr 10