Drukuj

INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 29 grudnia 2016 roku ( czwartek) na godz. 11.00. Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.