Drukuj

INFORMACJA. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 21 grudnia 2017 roku (czwartek) na godz. 10.00 Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.