Drukuj

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina
na dzień 26 października 2018 roku ( piątek) na godz. 14.00Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.