Drukuj

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osinana dzień 16 maja 2019 roku ( czwartek) na godz. 12.00. Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.