Odpady zmieszane w miejscowościach KOŚCIUSZKI, WĘGORZA, BODZĘCIN, REDOSTOWO I KIKORZE będą odbierane w dniach: 03, 16 kwietnia 2018 roku.

Odpady zmieszane w miejscowościach REDŁO, WĘGORZYCE, PRZYPÓLSKO, OSINA I KRZYWICE będą odbierane w dniach: 03, 17 kwietnia 2018 roku.

Odpady zbierane selektywnie (czyli tworzywa sztuczne, szkło, papier) odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 5 kwietnia 2018 roku.

Odpady wielogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu:

28 czerwca 2018 roku (nie wystawiamy opon samochodowych!!!)