Uprzejmie informujemy, że od początku grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Osina wpłat należności na konto gminy (np. podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami, czy opłaty skarbowej) można dokonywać w formie bezgotówkowej przy pomocy karty płatniczej. Wpłaty gotówkowe przyjmowane będą tylko do końca 2018 r.
Przypominamy, że wpłat można dokonywać u pracownika Urzędu Gminy Osina w pokoju nr 10.
Najbliższym punktem, w którym dokonać można płatności gotówkowej jest Filia Urzędu Pocztowego w Osinie 37.
Jednocześnie informujemy, że na mocy porozumienia z Bankiem Spółdzielczym w Goleniowie punkt kasowy w urzędzie gminy czynny będzie w następujących terminach:

 

Miesiąc Dni i godziny
Styczeń 2019 16, 21, 25 w godzinach od 7.30 do 15.00
Luty 2019 15, 18, 25 w godzinach od 7.30 do 15.00
Marzec 2019 15, 18, 25 w godzinach od 7.30 do 15.00
 Kwiecień 2019 16, 19, 25 w godzinach od 7.30 do 15.00
 Maj 2019 16, 20, 24 w godzinach od 7.30 do 15.00
 Czerwiec 2019 17, 19, 25 w godzinach od 7.30 do 15.00
 Lipiec 2019 16, 19, 25 w godzinach od 7.30 do 15.00

W tych dniach możliwe będzie dokonanie wypłat z kasy, w tym m.in. pobrać świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.
Wypłaty w innych dniach możliwe będą wyłącznie w oddziale Banku Spółdzielczego w Nowogardzie, na ul. 3 Maja 14.