11 listopada„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.” 
Józef Piłsudski

11 listopada to wyjątkowa data w polskim kalendarzu – Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten powinien mieć dla wszystkich Polaków szczególne znaczenie. Jedną z form uczczenia tego bardzo ważnego święta jest wywieszenie flag narodowych na budynkach instytucji publicznych, zakładów pracy i prywatnych posesjach.  Wywieszone flagi są wyrazem naszego patriotyzmu oraz manifestacją świadomości narodowej. Gorąco zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Osina do uczczenia Święta Niepodległości przez wywieszenie flagi narodowej na swojej posesji.
Z okazji Święta Niepodległość życzę wszystkim mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i wiary w lepsze jutro.
Z góry dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy odpowiedzą na ten apel i włączą się w uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.

Krzysztof Szwedo
Wójt Gminy Osina