W sołectwach Kikorze i Krzywice
W ostatnim czasie w sołectwach Kikorze i Krzywice wykonane zostały dwie inwestycje dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu Granty Sołeckie 2021. Obie inwestycje otrzymały po 10.000 zł dofinansowania na ich realizację. W ramach projektu "Na zdrowie" w sołectwie Krzywice została zakupiona sauna ogrodowa oraz wykonano utwardzenie terenu pod saunę. Z kolei w sołectwie Kikorze w ramach projektu "Bezpieczny plac zabaw" wykonano nowe ogrodzenie na placu zabaw o długości 200 mb.