logo zosp

W dniu 20 listopad br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinie  odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP. W Zjeździe uczestniczyli delegaci z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osina oraz zaproszeni goście:
- Krzysztof Szwedo – Wójt Gminy Osina;
Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy w celu uczczenia pamięci strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę w okresie kadencji a następnie zebrani przystąpili do realizacji porządku obrad.
Celem Zjazdu było podsumowanie pięcioletniej działalności Oddziału Gminnego Związku OSP RP, wybranie nowych przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz podjęcie zadań na najbliższą kadencję.
Jednogłośnie również zostało przyjęte absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Skład nowo wybranego Zarządu przedstawia się następująco:

Prezesem Zarządu Gminnego OSP RP w Osinie został:  druh Mariusz Księżuk
Wiceprezesi: druh Roman Barbacki, druh Sławomir Kopiecki
Komendant Gminny – druh Zygmunt Andrzejewski
Sekretarz – druh Adam Karczewski
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP to:
druh Roman Barbacki
druh Daniel Górnicki
druh Mateusz Husiatyński
Przedstawicielem do władz Zarządu Powiatowego został:
druh Mariusz Księżuk
W imieniu nowo wybranego Zarządu - Prezes Mariusz Księżuk podziękował za zaufanie i wybór oraz zobowiązał się do kontynuacji działań służących poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy i współpracy ze wszystkimi jednostkami OSP, Zarządem Powiatowym OSP Komendą Powiatową PSP oraz najważniejszą instytucją Gminą Osina. Szczególnie podziękował strażakom ochotnikom za zaangażowanie i codzienną gotowość do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.
Głos zabrał również wójt gminy Osina Pan Krzysztof Szwedo, który w ciepłych słowach wyrazili podziękowanie i szacunek, gratulując dotychczasowej działalności obecnemu zarządowi zaś nowo wybranemu życzył wytrwałości i powodzenia w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów, wyrażając nadzieję na dalszą, owocną współpracę na lini samorząd a Ochotnicza Straż Pożarna.