OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/233/2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami Wójt Gminy Osina zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Osina do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Termin konsultacji: od dnia 14.09.2022 r. do dnia 26.09.2022 r.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać na załączonym formularzu opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały Rady Gminy Osina w sprawie programu współpracy Gminy Osina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok w sekretariacie Urzędu Gminy Osina (od godz. 7.30 do 15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2022 r. Wszelkie uwagi i opinie zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treść projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Osina
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osina pod adresem www.bip.osina.pl w zakładce w Prawo lokalne > konsultacje społeczne"

Osoba do kontaktu – Szymon Pilipczuk, tel. 508 499 620 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo