Stargard Szczeciński, jest jednym z miast, przez które przebiega 15. południk długości geograficznej wschodniej. W pobliżu tego miejsca znajduje się, ustawiony tam w okresie międzywojennym kamienny obelisk. Mając świadomość, jakim atutem turystycznym jest nasze położenie geograficzne podejmujemy czynności związane z promocją tego miejsca. Jednym z naszych dotychczasowych działań było nadanie nazwy 15. Południk rondu powstałemu w sąsiedztwie przebiegającego południka, a kolejnym etapem było zaproszenie do współpracy innych miejscowości leżących na 15. południku.  Zainteresowanie wykazały: Gmina Rewal, Gmina Pyrzyce, Gmina Golczewo, Gmina Osina i wraz z Gminą Miastem Stargard Szczeciński podpisały list intencyjny dotyczący współpracy. 

Projekt „15. Południk” pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego miejscowości zaangażowanych w projekt oraz zwiększenie liczby turystów je odwiedzających. Powstanie szlaku pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego. Ponadto może ułatwić pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury i rekreacji, a to z kolei zwiększy skuteczność działań. Utworzenie szlaku pozwoli na skupienie pojedynczych, rozproszonych działań wokół jednej wspólnej idei i tworzenie nowych produktów turystycznych związanych z tą właśnie ideą.

Pierwszym etapem realizacji projektu jest wzajemna promocja miejscowości zaangażowanych w projekt na stronach internetowych poszczególnych stron.