Umowa na drogę w Kościuszkach podpisana
Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo i Skarbnik Aneta Kijowska-Gach podpisali w dn. 06.04.2022 r. umowę na zadanie pn. „Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów nad jeziorem w miejscowości Kościuszki”. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu jest lokalna Firma, czyli PRD Nowogard S.A., które reprezentowała Pani Krystyna Łazarz  Prezes Zarządu i Krzysztof Czura Wiceprezes Zarządu. Przy podpisaniu umowy obecna była Pani Anna Pawlak Regionalny Dyrektor ds. Inwestycji Banku Gospodarstwa Krajowego, Pani Małgorzata Jasek Sołtys Kościuszek, Pani Katarzyna Wąsik Radna RG i Pani Joanna Miklas Inspektor ds. budownictwa UG.

W ramach zadania zostanie wybudowana droga o długości 1,15 km z nawierzchnią bitumiczną oraz utwardzonymi poboczami gruntowymi i odwodnieniem do osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki. W zakresie inwestycji jest również budowa oświetlenia drogowego solarnego.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z podpisaną umową, wykonawca ma 18 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 06.10.2023 roku na realizację zadania. Wartość całego zadania to 3 514 176,09 zł .

Inwestycja jest w 95% finansowana Rządowego  Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina ma promesę BGK na kwotę 3 338 467,20 zł , pozostałe środki będą pochodziły z budżetu.