Wykres 1

Z rejestru mieszkańców gminy Osina wynika, że w roku 2020 odnotowano ujemny przyrost naturalny. Urodziło się bowiem 28 dzieci a zmarło 36 osób.

W prezentowanym bilansie zostały uwzględnione wszystkie osoby, które zostały zameldowane na stałe bądź czasowo w gminie Osina tuż po urodzeniu oraz osoby zmarłe z ostatnim stały zameldowaniem na terenie gminy Osina.

W roku 2020 najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to: dziewczynki – Zofia, Lena, chłopcy – Marcel, Jan.

W 2020 r. sporządzono 6 aktów małżeństwa, w tym 4 przed kierownik USC i 2 konkordaty. Migracja ludności przedstawia się następująco:

Wykres 2

Miejscowość

Liczba stałych mieszkańców

Zmiana

2017

K

M

2018

K

M

Bodzęcin

239

114

125

243

117

126

+4

Kikorze

275

135

140

280

135

145

+5

Kościuszki

337

161

176

339

160

179

+2

Krzywice

198

94

104

202

96

106

+4

Osina

859

446

413

861

445

416

+2

Przypólsko

80

40

40

79

37

42

-1

Redło

221

110

111

222

112

110

+1

Redostowo

143

74

69

146

74

72

+3

Węgorza

325

161

164

327

161

166

+2

Węgorzyce

220

117

103

219

115

104

-1

Suma

2897

2918

+21

Kolumny K M oznaczają liczbę kobiet i mężczyzn i są doliczone do sumy rocznej.

Gmina Osina jest jedną z najmniejszych gmin w województwie zachodniopomorskim. Na 101,92 km2 mieszka 2952 osoby, co daje wskaźnik zaludnienia średnio 29 osób na 1 km2.

W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Bodzęcin, Kikorze, Kościuszki, Krzywice, Osina, Przypólsko, Redło, Redostowo, Węgorza i Węgorzyce. 

Obszar gminy leży na równinie zwanej Równiną Nowogardzką. Charakteryzuje się ona występowaniem falistej powierzchni glin zwałowych oraz osadów lodowcowych. Najwyższy punkt znajduje się koło miejscowości Węgorzyce i wynosi 77 m npm. Przez teren gminy przepływają 4 rzeki: Gowienica, Stepnica, Pilesza i Leśnica.Największym i praktycznie jedynym jeziorem na terenie gminy jest jezioro Kościuszki o powierzchni nieco ponad 48 ha (długość około 1300 m, szerokość 700-800 m) i maksymalnej głębokości 5,6 m. 

Gmina Osina jest gminą rolniczą z powierzchnią użytków rolnych ok. 58% (w większości gleby IV i V klasy bonitacji). Lasy, obfitujące w grzyby i jagody, gdzie można spotkać dziką zwierzynę - sarny, dziki, lisy, jelenie, stanowią około 34 % powierzchni gminy.

Podkategorie