W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią wirusa COVID-19 Wójt Gminy Osina przedłuża nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. Wnioski należy składać na formularzu który można pobrać ze strony https://osina-bip.alfatv.pl/strony/menu/114.dhtml. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przesłanie go pocztą na adres Urzędu.  Wszelkich informacji związanych z naborem udziela Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony środowiska - Piotr Piwko pod numerem telefonu 508 499 580.

Wójt Gminy Osina ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2020 r. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, właściciele wyrobów zawierających azbest. Termin naboru wniosków: 10.03.2020 r. – 17.04.2020 r. Wnioski należy składać na formularzu który można pobrać ze strony osina-bip.alfatv.pl/strony/menu/114.dhtml , a także w Urzędzie Gminy Osina, pok. 111.  Wszelkich informacji związanych z naborem udziela Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony środowiska - Piotr Piwko pod numerem telefonu 508 499 580.

Informujemy, że w roku bieżącym Gmina Osina nie będzie prowadzić naboru wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Sytuacja taka spowodowana jest wycofaniem się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze współfinansowania i wyczerpaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.

 

uwaga azbestInformujemy, że termin naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy Osina został wydłużony do dnia 22 kwietnia 2016 roku.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OSINA
Uprzejmie informujemy, że Gmina Osina po raz kolejny przystępuje do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować koszt demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

O przyznanie usługi usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Osina posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnoty mieszkaniowe.

Zgłaszane do usunięcia z terenu posesji mogą być wyroby zawierające azbest: