Komu przysługuje dodatek gazowy?

Zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Wpis do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania dodatku gazowego jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Jaka jest wysokość dodatku?

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz. O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r. -31.12.2023 r.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Do wniosku należy dołączyć fakturę VAT oraz dowód opłacenia faktury VAT.

Ważne!

Wnioskodawcą może być jedynie osoba, która podpisała umowę na dostawę paliwa gazowego oraz na którą wystawiona jest faktura VAT za dostarczone paliwo gazowe.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie:

- osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie, pokój nr 7 i 8 od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30,
- pocztą tradycyjną na adres Ośrodka, tj. Osina 62, 72-221 Osina,
- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP pod warunkiem podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

załączniki: