Wójt Gminy Osina serdecznie zaprasza potencjalnych inwestorów do realizacji inwestycji na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej zwane: mpzp), położonym
w obrębie ewidencyjnym Redostowo, gm. Osina.

Jest to teren o powierzchni ponad 12 ha i oznaczony jest w mpzp, symbolem:

U – TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ

Szczegółowe informacje odnośnie zapisów w mpzp oraz lokalizację terenu można znaleźć pod poniższym linkiem (Zakładka „Obowiązujące akty planowania przestrzennego” - poz. nr 10)

https://osina.e-mapa.net/wykazplanow

a także można obejrzeć na stronie (wybierając po lewej stronie zakładkę ”Osina”):

Tereny inwestycyjne na Pomorzu Zachodnim (wzp.pl)

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie przedmiotowego terenu uzyskacie Państwo od pracowników Urzędu:

Grzegorz Bundyra – tel: 508499526

Bogusław Grodź – tel: 508499573