2018 07 20 karta seniora i zachodniopomorska karta rodziny1

Wójt Gminy Osina podpisał Porozumienie Partnerskie z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, na mocy którego strony podejmą współpracę przy realizacji zadań dotyczących Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.