Sprawozdanie

Gmina Osina przystąpiła do XV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich oraz XXIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin, którego organizatorem jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich.

Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich organizowała, przy finansowym wsparciu Urzędów i Ministerstw właściwych do spraw sportu powszechnego, Sportowe Turnieje Miast i Gmin (w latach 1998–2008 jednodniowe a w latach 2009–2022 siedmiodniowe – w ramach kolejnych edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich). Tradycyjnie Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich był organizowany od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka). W latach 2020–2022 z uwagi na epidemię COVID-19 impreza została przesunięta na jesień i w bieżącym roku również odbędzie się jesienią. Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. „Żyjmy zdrowo na sportowo” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Celem organizatorów jest wzmożenie motywacji osób dorosłych, seniorów, młodzieży i dzieci, zarówno pełnosprawnych jak i z niepełnosprawnościami do wyjścia z domu i integracji rodzin i społeczności lokalnych wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Centralna Komisja Turniejowa wyraża serdeczne podziękowanie władzom samorządowym i wszystkim mieszkańcom miast i gmin uczestniczącym w dotychczasowych edycjach Turnieju. Szczególnie słowa uznania kierujemy pod adresem bezpośrednich organizatorów imprez: działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej, pracowników samorządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, trenerów, prezesów klubów sportowych, wolontariuszy. Bez ich zaangażowania i pracy osiągnięcie tego imponującego wyniku nie byłoby możliwe. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zwraca się ponownie do samorządów terytorialnych o wykorzystanie wielorakiego wymiaru społecznego tej imprezy do promowania na niwie sportu postaw obywatelskich i proeuropejskich. Zwracamy się z apelem o przygotowanie bogatego programu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego. Proponujemy zorganizowanie „Dni Rekreacji i Sportu Powszechnego” w przedszkolach, szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, w drużynach harcerskich. Gdy kierownictwa firm, zakładów pracy i urzędów stworzą warunki dla swojej załogi do aktywności ruchowej – osiągniemy zakładany cel.

W związku z powyższym na terenie gminy Osina w terminie 23-29.09.2023 odbędzie się cykl wydarzeń sportowych.

załącznik: