Informujemy, że punkt konsultacyjno-doradczy programu Czyste Powietrze w tym tygodniu będzie otwarty w dniu 18.09.2021 r w godz. 12.00-15.00.

czyste powietrzeNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

Nowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2021 r. ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) (zwana dalej „ustawą zmieniającą), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (zwana dalej „ustawą Poś”) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (zwana dalej „ustawą o wspieraniu termomodernizacji”). Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie Poś oraz ustawie o wspieraniu termomodernizacji, było uchylenie aktów wykonawczych, wydanych na postawie:
art. 411 ust. 10s ustawy Poś, określające wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzór takiego zaświadczenia,
art. 11d ust. 12 pkt 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji, określające wzór wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
art. 11d ust. 12 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji, określające wzór oświadczenia o środkach własnych i składnikach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Aktualnie podstawą do określenia w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów żądania wydania zaświadczenia oraz zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego jest art. 411 ust. 10sa ustawy Poś,

W związku z powyższym w przypadku skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania z programu czyste powietrze należy pobrać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego z OPS w Osinie.
Powyższe zaświadczenie wydawane jest na wniosek, którego aktualny wzór dostępny jest do pobrania: wersja PDF, DOCX

Uwaga: Wniosek składa się z 4 części, które należy wypełnić!
Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 508499405

Zgodnie z art.411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219, 1378 i 1565) oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia, wnioskodawca do programu Czyste Powietrze ma możliwość otrzymania  z OPS zaświadczenia o dochodach. W tym celu należy złożyć do OPS w Osinie poprawnie wypełniony wniosek. Wzór wniosku dostępny tutaj:

Uwaga: Wniosek składa się z 4 części, które należy wypełnić!
Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 508499405

załączniki: