Gmina Osina dokłada wszelkich starań aby strona www.osina.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Informacje dla użytkowników Strony WWW

 1. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła (tryb domyślny). Dzięki temu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 2. Jest możliwość przełączenia trybu domyślnego na tryb nocny, czarny z białym, czarny z żółtym, wysoki kontrast żółty z czarnym.
 3. Jest możliwość zmiany rozmiaru czcionki.
 4. Staramy się, aby zamieszczone na stronie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
 5. W miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.
 6. Poruszanie się po stronie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
 7. Dotarcie z klawiatury do obszaru głównego Platformy jest możliwe poprzez Skip linki.
 8. Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne obramowanie (fokus).
 9. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
 10. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
 11. Formularze jeśli będą tworzone, będą odpowiednio zbudowane i opisane.
 12. Materiały znajdujące się na stronie można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.
 13. Strona w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.
 14. Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych - według załącznika nr 4 - zgodnie z WCAG 2.0 (czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0) na poziomie AA.