Informujemy, że przedłużona została sprzedaż węgla posiadanego przez gminę, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Sprzedaż będzie odbywać się do wyczerpania zapasu!

Węgiel można zakupić w Urzędzie Miejskim w Maszewie - I piętro pokój nr 10. Nie ma limitu ilościowego na jedno gospodarstwo domowe.

CENA:  1 840,00 zł/t

Cena węgla nie zawiera kosztów dostawy do gospodarstwa domowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie informuje o tym, że otrzymał przydział 8 miejsc na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat, do zgłoszenia chęci udziału dzieci w kolonii wakacyjnej, która odbędzie się w okresie od 21.08.2023 r. do 30.08.2023 r. w miejscowości Mikoszewo. Udział w proponowanej formie wypoczynku jest bezpłatny (dzieci i młodzież nie ponoszą żadnych kosztów).

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku zgodnie z wymaganiami organizatora maja dzieci:

  1. objęte pieczą zastępczą;
  2. pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
    1. z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
    2. samotnie wychowywane, o których mowa w ustawie o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 910, ze zmianami),
  3. z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Dzieci chętne na kolonię można zgłaszać w terminie do 30 czerwca 2023 roku osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie lub telefonicznie u pracowników OPS w Osinie Pani Aldony Bryś tel. 508 499 483 i Magdaleny Michałek tel. 508 499 561.

Zgłoszenie chęci udziału w kolonii nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w kolonii. Liczba miejsc jest ograniczona. O kwalifikacji decyduje spełnienie kryteriów organizatora, a w przypadku większej ilości zgłoszeń od ilości przydzielonych miejsc o wyborze będzie decydować spełnienie więcej niż jednego kryterium lub stopień spełniania danego kryterium (np. większa ilość dzieci w rodzinie).

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. 

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. 

https://twojparasol.com

Niebieska Linia - pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 801-120-002

Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie i porady psychologiczne 116-123

Czynny codziennie od 14.00 do 22.00. Kryzysowy Telefon Zaufania 116-123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Więcej informacji na stronie www.116123.edu.pl

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

Czynne codziennie w godzinach od 12.00 do 20.00. Więcej o telefonie zaufania 116-111 można znaleźć na stronie www.116111.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800-121-212

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego. Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich. Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Dziecka: http://brpd.gov.pl/telefon-zaufania

Lokalny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 721-714-424

Mogą z niego skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Osina - dostępny przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Dzwoniąc pod numer telefonu uzyskamy wsparcie oraz informacje o instytucjach świadczących pomoc osobom uwikłanym w problem przemocy.

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800-100-100
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Strona: www.800100100.pl

Pomarańczowa Linia - porady i konsultacje dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol 801-140-068

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00. Więcej informacji na temat infolinii można znaleźć na stronie pomaranczowalinia.pl

Zielona linia. Porady i informacje na temat HIV/AIDS (22) 621-33-67

Policyjny Telefon Zaufania – ogólnopolski 800-120-226

Problemy z narkomanią - informacje, porady, wsparcie 801-199-990 Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

Problemy z narkomanią - informacje, porady, wsparcie 800-120-289 Czynne od pn. do pt., w godz. 10.00 - 17.00

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (22) 628-01-20