Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:

  • zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie Osina 62, 72-221 Osina;
  • poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy;
  • gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta o doświadczaniu przemocy domowej);
  • jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
  • jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina;
  • masz prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie lub Twoją rodzinę

Na terenie Gminy Osina funkcjonuje Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą Domową, który działa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie. Punkt zapewnia nieodpłatne, specjalistyczne usługi oraz wsparcie: psychologiczne, socjalne oraz prawne na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej, spowodowanej wystąpieniem przemocy domowej. Działania Punktu są nakierowane na pracę z osobami i rodzinami borykającymi się z problemem przemocy domowej, które nie są w stanie rozwiązać trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne środki i możliwości.

 

PORADNICTWO DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ DOMOWĄ
Poradnictwo ds. przemocy domowej i Poradnictwo socjalne - Specjaliści Pracy Socjalnej
Tel. 508 499 483, 508 499 561
Piątek  godz. 13.00 – 15.00 (Budynek UG - pokój nr 9)

Poradnictwo ds. uzależnień i współuzależnień, poradnictwo psychologiczne
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu Tel. 508 499 567
(Budynek UG – II piętro , pok. 110)  

Poradnictwo prawne
Tel. 508 499 534
Piątek godz. 9.00 – 13.00 (Budynek UG – II piętro , pok. 106)

GDZIE SZUKAĆ POMOCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie Osina 62, 72-221 Osina
Tel. 508 499 483, 508 499 561
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową
Tel. 508 499 534
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,
Anna Kaliczyńska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Tel. 508 499 567
Przewodnicząca GKRPA Wioletta Pośpieszyńska

Posterunek Policji w Osinie,
Tel. 511 860 820
Tel. 571 323 762

Prokuratura Rejonowa w Goleniowie
w Goleniowie ul. Dworcowa 2
Tel.  91 407 33 30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie
Ul. Pocztowa 43

Tel. 91 407 22 41

Tabela nr 1. Instytucje udzielające wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w poszczególnych gminach w Powiecie Goleniowskim

Tabela nr 2. Instytucje udzielające wsparcia osobom stosującym przemoc w rodzinie (oddziaływania korekcyjno – edukacyjne)

Zima jest szczególnie trudnym okresem dla osób bezdomnych i czasem wzmożonej pracy instytucji i organizacji, które niosą pomoc w kryzysie bezdomności. W tym czasie pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie we współpracy ze służbami mundurowymi podejmują wzmożone działania, aby objąć właściwą pomocą osoby bezdomne. Działania pracowników socjalnych obejmują regularne monitorowanie środowisk, co służy lokalizowaniu miejsc pobytu osób bezdomnych. Ponadto pracownicy socjalni we współpracy z funkcjonariuszami Policji udzielają informacji osobom bezdomnym o możliwościach uzyskania pomocy m.in. w formie schronienia, pomocy żywnościowej, ciepłego posiłku czy niezbędnej odzieży.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie
Osina 62, 72-221 Osina
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
tel. 91 10 660  lub całodobowo 508 499 534

Posterunek Policji w Osinie
Osina 62, 72-221 Osina
od 511 860 820 lub tel. kom. 571 323 762

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie
ul. Maszewa 8, 72-100 Goleniów
całodobowo tel. 47 78 215 11

Uzyskanie schronienia jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Schronienie udzielane jest poprzez tymczasowe przyznanie miejsca w noclegowni, ogrzewalni, schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Anna Kaliczyńska
Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie

Informujemy, że przedłużona została sprzedaż węgla posiadanego przez gminę, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Sprzedaż będzie odbywać się do wyczerpania zapasu!

Węgiel można zakupić w Urzędzie Miejskim w Maszewie - I piętro pokój nr 10. Nie ma limitu ilościowego na jedno gospodarstwo domowe.

CENA:  1 840,00 zł/t

Cena węgla nie zawiera kosztów dostawy do gospodarstwa domowego.