Gmina Osina jest jedną z najmniejszych gmin w województwie zachodniopomorskim. Na 101,92 km2 mieszka 2952 osoby, co daje wskaźnik zaludnienia średnio 29 osób na 1 km2.

W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Bodzęcin, Kikorze, Kościuszki, Krzywice, Osina, Przypólsko, Redło, Redostowo, Węgorza i Węgorzyce. 

Obszar gminy leży na równinie zwanej Równiną Nowogardzką. Charakteryzuje się ona występowaniem falistej powierzchni glin zwałowych oraz osadów lodowcowych. Najwyższy punkt znajduje się koło miejscowości Węgorzyce i wynosi 77 m npm. Przez teren gminy przepływają 4 rzeki: Gowienica, Stepnica, Pilesza i Leśnica.Największym i praktycznie jedynym jeziorem na terenie gminy jest jezioro Kościuszki o powierzchni nieco ponad 48 ha (długość około 1300 m, szerokość 700-800 m) i maksymalnej głębokości 5,6 m. 

Gmina Osina jest gminą rolniczą z powierzchnią użytków rolnych ok. 58% (w większości gleby IV i V klasy bonitacji). Lasy, obfitujące w grzyby i jagody, gdzie można spotkać dziką zwierzynę - sarny, dziki, lisy, jelenie, stanowią około 34 % powierzchni gminy.