Wykres 1

Z rejestru mieszkańców gminy Osina wynika, że w roku 2020 odnotowano ujemny przyrost naturalny. Urodziło się bowiem 28 dzieci a zmarło 36 osób.

W prezentowanym bilansie zostały uwzględnione wszystkie osoby, które zostały zameldowane na stałe bądź czasowo w gminie Osina tuż po urodzeniu oraz osoby zmarłe z ostatnim stały zameldowaniem na terenie gminy Osina.

W roku 2020 najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to: dziewczynki – Zofia, Lena, chłopcy – Marcel, Jan.

W 2020 r. sporządzono 6 aktów małżeństwa, w tym 4 przed kierownik USC i 2 konkordaty. Migracja ludności przedstawia się następująco:

Wykres 2