Uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Osina ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze „podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu” w Urzędzie Gminy Osina.

Dokumenty z tym związane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy pod adresem  bip.osina.pl/ w zakładce „Informacje / Wolne stanowiska pracy”.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 17 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w sekretariacie (pok. nr 101). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.