2021_01_27_500plus.jpg

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023, będzie można składać do ZUS od 01.02.2022 r.

Ponadto informujemy, że od nowego roku wnioski będą przyjmowane przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:

  • Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
  • ​system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
  • ​platformę informacyjno-usługową EMPATIA.

Wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.