Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie, informuje, że wnioski na:

  • świadczenia rodzinne
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • dobry start /300+/

Należy składać do 30 listopada 2020 r.

Wyżej wymienione wnioski można składać elektronicznie od:

  • 1 lipca 2020 r. (przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną, PUE ZUS),
  • 1 sierpnia 2020 r. - jeśli składasz wniosek papierowy w Ośrodku.

wnioski do pobrania ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

lub

 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie pokój nr 7 w godz. od 7.30 do 15.30

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, Punkt Przyjmowania Wniosków będzie funkcjonował z zachowaniem reżimu sanitarnego, dlatego bardzo Państwa prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

  • przed wejściem do siedziby Ośrodka interesanci mają obowiązek założyć maseczkę i zdezynfekować ręce,
  • dopuszczalna liczba interesantów nie może przekraczać jednej osoby na stanowisko obsługi,
  • dopuszczalna liczba interesantów oczekujących na obsługę nie może przekraczać jednej osoby,
  • niezbędne jest zachowanie 2 metrowych odstępów między osobami,

Powyższe zasady obowiązują dla wszystkich Państwa, którzy wybiorą wariant osobistego złożenia wniosku na poszczególne świadczenia.

Osoba do kontaktu:

Pani Małgorzata Jakubiak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i dobry start, pokój nr 7, tel. 508 499 405.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Anna Kaliczyńska