Wigilia OPS 2018

Tradycyjnie, jak co roku Wójt Gminy Osina Pan Krzysztof Szwedo wraz z Kierownikiem OPS Osina Panią Anną Kaliczyńską oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali spotkanie wigilijne dla osób samotnych, starszych, schorowanych, którzy zamieszkują teren gminy Osina. Spotkanie miało miejsce 14.12.2018 r. w nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Węgorzycach. W spotkaniu wigilijnym uczestniczyło ok 75 mieszkańców wraz z zaproszonym gośćmi- Kx. Jerzym Labudą, przewodniczącym Rady Gminy Panem Andrzejem Łuczakiem, Radnym miejscowości Węgorzyce Panem Łukaszem Łokajem oraz Sołtysem wsi Węgorzyce Panem Leszkiem Witkiem. Jak na prawdziwą wigilię przystało, nie zabrakło składanych sobie życzeń przy opłatku oraz wspólnego kolędowania przy akompaniamencie Pani Henryki Bogdanowicz.

Zima jest okresem najtrudniejszej i wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. W tym czasie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić jak najlepszej pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo trudny okres.

Jeżeli wiesz o miejscu pobytu osoby bezdomnej, wymagającej pomocy możesz fakt ten zgłosić telefonicznie lub osobiście do: