Telefon 800 170 010 to całodobowy, bezpłatny numer, pod którym można szukać pomocy dla bezdomnych zimą. Infolinię uruchomiło Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
Pod numerem telefonu 800 170 010 zgłoszenia przyjmowane są z całego województwa zachodniopomorskiego. Co najważniejsze połączenie jest bezpłatne.
Zadzwonić tam mogą sami bezdomni, ale i osoby, które zauważają w swoim środowisku osoby potrzebujące pomocy.
Obecnie są jeszcze wolne miejsca w schroniskach i noclegowniach na terenie całego województwa.
Wystarczy zadzwonić by została udzielona odpowiednia pomoc.

Pomocy można szukać również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie dysponuje również adresami placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Marcin Płusa

W dniu 23 października 2013 r. zakończył się egzaminem z wynikiem pozytywnym kurs Podstawy obsługi komputera. Szkolenie zorganizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W kursie uczestniczyło 10 beneficjentów, biorących udział w programie współfinansowanym przez Unię Europejską w wymiarze 40 godzin.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ KURS PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

Zakończyliśmy warsztat „Zasady budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania”. Warsztat odbył się w dniu 24 października br. w łącznym wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Uczestnicy warsztatów - łącznie 10 osób, beneficjentów projektu systemowego „Z bezradności do aktywności”, mogli nauczyć się jak racjonalnie zaplanować swój budżet domowy.

Jak zarządzać domowym budżetem?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z funduszu alimentacyjnego trwającym od 1 października 2013r. do 30 września 2014 r. W związku z tym wnioski na nowy okres zasiłkowy można będzie składać w OPS od 01 września 2013 r. z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach rodziny z Urzędu Skarbowego za 2012 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przypomina, osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których dzieci uczęszczają do szkół średnich i zawodowych o dostarczenie (tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku) zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do szkoły do dnia 10 września br. Nie dostarczenie w/w zaświadczeń spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.