SOŁTYS:
ANNA PAŁCZYŃSKA

 

RADA SOŁECKA:
ŁUKASZ MARGAS
MAŁGORZATA MISIEWICZ
BEATA FIJAŁKOWSKA