SOŁTYS:
MAŁGORZATA JASEK
RADA SOŁECKA:
ALEKSANDER WĄSIK
EDYTA LEWANDOWSKA
JUSTYNA WILK
KRZYSZTOF GAŁECKI
SYLWIA MARCINKOWSKA