SOŁTYS:
EWA DOBRZYJAŁOWSKA

RADA SOŁECKA:
MARZENA RÓŻAŃSKA
GRAŻYNA KUREK
JUSTYNA KAŁUZIŃSKA