Przypólsko – Wieś sołecka w gminie Osina położona 4 km na południowy – zachód od siedziby gminy, wzdłuż szosy Burowo – Osina, licząca łącznie z kolonią Kałużna 76 mieszkańców (stan na dzień 1.09.2008 r.). 300 m na południe od zabudowań wznosi się wzgórze o wysokości 62 m n.p.m. Typ: ulicówka.