SOŁTYS:
JOLANTA BUKSIŃSKA

 

RADA SOŁECKA:
EDYTA GIBAS
JAROSŁAW GUŹ
GRAŻYNA GRZESZCZYK