• Kościół z cmentarzem - Wpisany do rejestru zabytków Nr 1148
    Kościół późnogotycki z końca XV w. Rozplanowany na rzucie prostokąta. Murowany z głazów narzutowych. Przebudowany w 1604 r.( wieża i dekoracja blendowa szczytu wschodniego). Zniszczony w 1945 r. Obecnie w ruinie. Percela kościelna, czworoboczna, wyznaczona murowanym ogrodzeniem ( cmentarz przykościelny).
  • Park podworski - Wpisany do rejestru zabytków Nr 941
    Założony prawdopodobnie na przełomie XVIII/XIX w., krajobrazowy, swobodny. Czytelny jest układ sieci drożnej i wodnej. Zachowany cenny starodrzew komponowany. Pałac zniszczony w 1945r., a później rozebrany.
Obiekty o wartościach kulturowych

Obiekt (funkcja pierwotna)
Adres
Materiał
Datowanie
Ochrona
Konserwatorska
Chałupa (dwojak)
Nr 2 Murowana Pocz. XX w. Ewidencja
Dom (bud. admin.)
Nr 8 Murowana 1 ćw. XX w. Ewidencja
Chałupa (dwojak)  Nr 17 Murowana 1 ćw. XX w. Ewidencja