Dofinansowanie na wymianę źródła ciepłaWójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo zaprasza mieszkańców gminy Osina do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Czyste Powietrze".

Spotkanie odbędzie się 13.05.2022 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Bodzęcinie i poprowadzi je gminny konsultant programu Szymon Pilipczuk, tel. 508 499 620.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Osina.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod numerem tel 508 499 620 lub pod adresami www:

https://osina.pl/start/czyste-powietrze

https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

Informujemy, że punkt konsultacyjno-doradczy programu Czyste Powietrze od 3.01.2022 czynny jest w godz. 7.30-15.30.  Zachęcamy również do konsultacji telefonicznych pod numerem tel 508499620 oraz do wcześniejszego umawiania wizyt.

Informujemy, że punkt konsultacyjno-doradczy programu Czyste Powietrze w tym tygodniu będzie otwarty w dniu 12.11.2021 r w godz. 7.30-17.30. Zachęcamy również do konsultacji telefonicznych pod numerem tel 508499620 i wcześniejszego umawiania wizyt.

Informujemy, że punkt konsultacyjno-doradczy programu Czyste Powietrze w tym tygodniu będzie otwarty w dniu 18.09.2021 r w godz. 12.00-15.00.

czyste powietrzeNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w: