Gmina Osina otrzymała 0,5 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych
Gmina Osina otrzymała 500 tys. zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Redle”. Wniosek o dofinansowanie został złożony 28.09.2020 r.

W ramach przedsięwzięcia powstanie nowy budynek remizy  z garażem na samochód pożarniczy oraz zaplecze socjalne dla strażaków ochotników wraz z niezbędnymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia zabudowy – 120,29 m2.

Gmina posiada dokumentację projektową oraz decyzję o pozwoleniu na budowę dla tej inwestycji.  Koszt całego zadania wynosi około 650 tys. zł.

Zgodnie z zapewnieniami Wójta Krzysztofa Szwedo, pod koniec grudnia br. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Planowane rozpoczęcie robót to marzec 2021 r., a zakończenie  listopad 2021 r.

Przypominamy, że w pierwszej transzy Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych Gmina Osina otrzymała także 500 tys. zł.