Wizyta na podwójnej inwestycji w Redle
30.06.2021 r. odbyła się wizja robocza na terenie inwestycji przebudowy świetlicy wiejskiej oraz budowy remizy strażackiej OSP w Redle W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Szwedo - Wójt gminy Osina Adam Czernikiewicz - Inspektor Nadzoru z ramienia gminy Osina Joanna Miklas - Inspektor ds. budownictwa z Urzędu Gminy Osina oraz Przemysław Przybylski przedstawiciel Wykonawcy obu inwestycji firmy PROBUD.
Przypomnijmy, że prace obejmują m.in.  przebudowę istniejącego obiektu remizy straży pożarnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu oraz nowe rozmieszczenie pomieszczeń, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie  nowych instalacji wewnętrznych oświetleniowych, alarmowych, teletechnicznych, klimatyzacji, c.o.
Nowy budynek OSP będzie zlokalizowany bezpośrednio przy świetlicy i będzie pełnił funkcję garażowo socjalną dla przyszłych użytkowników.
Obiekt będzie wyposażony w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto w  ramach zagospodarowania terenu wykonana będzie przebudowa istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowa przyłącza energetycznego, budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego.
Należy podkreślić, że inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem prac a przewidywany termin zakończenia inwestycji tj. 15 listopada. 
2021 r. zostanie prawdopodobnie dochowany przez Wykonawcę. Wartość obu inwestycji wynosi  1.132.744,03 zł brutto, z czego 1 000 000,00 zł zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.