Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Węgorzyce
27.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osina Krzysztof Szwedo Wójt Gminy Osina i  Aneta Kijowska-Gach Skarbnik Gminy Osina podpisali umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Węgorzyce”. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu jest firma MET-INSTAL Sp. z o.o., reprezentowana przez Pana Artura Rozenka Prezes Zarządu. Przy podpisaniu umowy obecna była również Pani Joanna Miklas Inspektor ds. budownictwa UG.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga położona na działkach geodezyjnych nr 31,36 oraz 160 w miejscowości Węgorzyce,  o łącznej  długości ok 293,38 m. Przebudowana droga uzyska nową nawierzchnię z  kostki brukowej betonowej oraz szerokość od 3 do 5 m. Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie:  odwodnienie drogi, przebudowa zjazdu na drogę powiatową, przebudowa sieci wodociągowej oraz częściowa przebudowa sieci kanalizacyjnej. Ponadto usunięte zostaną kolizje i dokonane regulacje zaworów, studni i innych elementów istniejących sieci.

Zgodnie z podpisaną umową ww. inwestycja zostanie wykonana do 30 listopada br. Wartość całości zadania to 901 229,13 zł .

Należy podkreślić, że na przedmiotową inwestycję Gmina Osina otrzymała dofinansowanie w wysokości 726 500,00 zł z  Rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych Wsparcie dla gmin popegeerowskich oraz 137 000,70 zł z bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.