2013.04.03. POKL3

Na zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, odbywających się w ramach projektu „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa" uczniowie wzmacniali szacunek dla różnych, niestereotypowych zachowań – ról w rodzinie. Na podstawie przeczytanego tekstu „ Wszyscy pracują" utworzyli listę prac domowych wykonywanych przez członków rodziny. Doszli do wniosku, że wiele czynności wykonywanych przez domowników, może być wykonywana bez względu na płeć. Podsumowaniem zajęć było utworzenie listy czynności, którymi wykazać się mogą również dzieci w swoich domach.

Katarzyna Paczkowska