2013.04.03 POKL Wanda
 
Na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych w ramach projektu „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa " uczęszczają uczniowie klas I-III SP.  Od początku uczniowie rozpoczęli pracę nad usprawnianiem techniki i tempa liczenia. Odbywa się to poprzez stosowanie różnych metod oraz ćwiczeńz wykorzystaniem pomocy  dydaktycznych zakupionych ze środków projektu.

Uczniowie konstruują własną  grę dydaktyczną    domino   „ Zawody", ukazującą  równość płci w wykonywaniu różnych zawodów. Zabawa wprowadza również w tematykę szeroko rozumianej tolerancji,  szacunku do własnej i przeciwnej płci  oraz w aktywny sposób zachęca dzieci do przełamywania stereotypów płci.

Wanda  Trojanowska