prow.jpgW poniedziałek 27 lutego 2012 rok w wydziale PROW Urzędu Marszałkowskiego podpisano trzy kolejne umowy na dofinansowanie w ramach małych projektów działanie 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Dofinansowanie będzie dotyczyć projektów realizowanych w trzech miejscowościach Gminy Osina:

  • Urządzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Redostowo na działce ew. 131 obręb Redostowo.  Wartość projektu:  36854,22 zł, kwota dofinansowania 20973,00 zł
  • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Redło na działce ew. 117 obręb Redło. Wartość projektu: 12876,46 zł, kwota dofinansowania 7328,00 zł
  • Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kikorze na działce ew. 216/2. Wartość projektu: 20394,1 zł, kwota dofinansowania 11606,00 zł
  • Organizacja warsztatów oraz imprezy integracyjno-promocyjnej „Dzień Pala” w miejscowości Krzywice. Wartość projektu: 15747,00 zł, kwota dofinansowania: 9324,00 zł