Ruszył kolejny nabór wniosków o środki w ramach programu Społecznik. Wnioskodawcy będą mogli otrzymać 4.000 zł na realizację inicjatyw o charakterze społecznym w ramach mikrodotacji oraz 10.000 zł na realizację regionalnych inicjatyw obywatelskich.

Program Społecznik to inicjatywa Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego mająca na celu wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców. Jego celem jest rozwój i pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Program Społecznik na lata 2019-2021 to kontynuacja programu zrealizowanego w latach 2017-2018 r. Wnioskodawcy będą mogli otrzymać 4.000 zł na realizację inicjatyw w ramach mikrodotacji oraz 10.000 zł na realizację regionalnych inicjatyw obywatelskich. O środki ubiegać się mogą m.in. organizacje pozarządowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne.

Termin naboru wniosków rozpoczął się 14 października i potrwa do 4 listopada 2019 r.

Szczegóły dotyczące inicjatywy oraz dokumentacje można odnaleźć na stronach: www.wzp.pl, www.karrsa.pl oraz na www.facebook.com/ProgramSpolecznik/